Guide

6 steps til at fremtidssikre din energieffektivitet

6 steps til øget energieffektivitet

Download guiden og få 6 steps til, hvordan du kan fremtidssikre energieffektiviteten i dine bygninger.

Energiomkostninger udgør en betydelig del af virksomheders driftsbudget, og en analyse fra COWI viser, at især energiintensive virksomheder rammes hårdt ved øget energiforbrug og stigende priser.

Heldigvis er der hjælp at hente. 

Energistyrelsen vurderer nemlig, at langt de fleste virksomheder kan reducere deres energiforbrug med 15-30% – men det kræver en rationel og bevidst brug af energi. 

Så hvordan kan du maksimere din drifts energieffektivitet?

Det giver vi vores bud på i denne guide med 6 steps til at fremtidssikre energieffektiviteten i din virksomhed med en velfunderet plan for energiledelse baseret på ISO 50001-standarden.